• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • /cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • /vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.axi-global.com/chn

Axi Select là gì ?

Axi Select là một chương trình phân bổ vốn độc đáo được thiết kế đặc biệt để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công. Axi Select cung cấp khoản hỗ trợ tài chính đặc biệt lên tới $1 triệu USD trong một lộ trình có cấu trúc và công bằng nhằm giúp bạn đáp ứng nguyện vọng giao dịch dài hạn và tham vọng nhất của mình.
Củng cố kỹ năng giao dịch, kiến thức và sự hiểu biết của bạn về thị trường và bắt tay vào dự án giao dịch lớn nhất từ trước đến nay của bạn với Axi thông qua Axi Select.

Khám phá nhà giao dịch bên trong bạn với một chương trình độc đáo

Tham gia chương trình miễn phí 100% và không cần phải đăng ký hoặc mất phí thành viên*. Axi Select chào đón các nhà giao dịch có khả năng, chiến lược và kinh nghiệm khác nhau để vươn lên dẫn đầu qua sáu giai đoạn phát triển và được hưởng khoản chia sẻ lợi nhuận lên đến 90%. Chúng tôi biết rằng việc tìm kiếm một chương trình phân bổ vốn hiệu quả có thể rất khó khăn và do đó chúng tôi đã tạo ra quy trình toàn diện, công bằng và minh bạch.

Để tăng cơ hội đạt được mục tiêu của bạn, chúng tôi cũng cấp quyền truy cập các công cụ giao dịch nâng cao, kiến thức và phân tích chuyên môn, nội dung giáo dục trực tiếp và mạng lưới cộng đồng gồm các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

*Các khoản phí giao dịch tiêu chuẩn áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi..

Khám phá lợi thế của bạn với “Điểm biên” 

Hiệu suất trong chương trình Axi Select được đo bằng “Điểm biên” được cá nhân hóa, một biểu tượng bằng số cung cấp cho bạn thông tin chi tiết toàn diện và đặc biệt về khả năng giao dịch của bạn.  Điểm biên sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích nâng cao để đánh giá các quyết định giao dịch của bạn và giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong giao dịch của mình. Điểm Biên của bạn được sử dụng để đánh giá tình trạng đủ điều kiện tài trợ của bạn; điểm số càng cao thì bạn càng đủ điều kiện nhận được nhiều tiền hơn khi bạn tiến bộ thông qua chương trình giao dịch. 

Điểm Biên hoạt động như thế nào

Điểm Biên là giá trị trung bình có trọng số của ba thành phần giao dịch có thể đo lường được: Kỹ năng, Rủi ro, Tính nhất quán và sau đó nhân với hệ số chiết khấu tùy thuộc vào Kinh nghiệm của bạn.

Kỹ năng

Đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận của bạn trong khi quản lý hiệu quả mức sụt giảm từ đỉnh đến đáy.

Rủi ro

Đánh giá mức độ thành thạo của bạn trong việc quản trị rủi ro một cách hiệu quả.

Tính nhất quán

Phản ánh khả năng của bạn để đạt được lợi nhuận nhất quán, thể hiện sự hiểu biết của bạn về động lực thị trường.   

Kinh nghiệm

Đánh giá xem bạn có đáp ứng các tiêu chí tối thiểu để thể hiện kinh nghiệm giao dịch đáng tin cậy hay không.

Làm cách nào để tham gia Axi Select ?

Tham gia Axi Select rất nhanh chóng và đơn giản. Để bắt đầu và hoạt động với điểm Biên của mình, trước tiên, khách hàng phải đặt 20 giao dịch đóng, đạt được điểm Biên ít nhất là 50 và gửi tối thiểu $500 USD để tiếp cận sáu giai đoạn phát triển: Hạt giống, Ươm tạo, Tăng tốc, Pro, Pro 500 và Pro M. Khách hàng hiện tại đã có điểm Biên là 50 trở lên và duy trì tối thiểu $500 USD trong tài khoản Axi Select của mình (xem thêm về điểm Biên bên dưới), có thể ngay lập tức chuyển sang giai đoạn Hạt giống và nhận được khoản tài trợ lên tới $5000 USD từ Axi. Thông qua việc đáp ứng các yêu cầu cho mọi giai đoạn, khách hàng có thể dần xây dựng các kỹ năng chuyên môn thành thạo và nhận được đảm bảo $1 triệu USD trong giai đoạn Pro M.

 • Hoàn tất đóng 20 giao dịch
 • Đạt được điểm Biên ít nhất là 50
 • Gửi tối thiểu $500 USD

Cách Axi Select hoạt động

Đăng ký

Tham gia chương trình miễn phí - đăng ký tài khoản giao dịch trực tiếp mà không có phí đăng ký hoặc phí thành viên.*
*Các khoản phí giao dịch tiêu chuẩn áp dụng.

Giao dịch

Gửi ít nhất $500 USD vào tài khoản của bạn, bắt đầu giao dịch và đạt được điểm Biên tối thiểu là 50.

Nhận tài trợ

Nhận tài trợ trong một tài khoản Phân bổ riêng từ $5.000 USD đến $1 triệu USD.

Chương trình Axi Select chỉ dành cho khách hàng của AxiTrader Limited. CFD có nguy cơ thua lỗ đầu tư cao. Trong các giao dịch của chúng tôi với bạn, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đối tác chính cho tất cả các vị trí của bạn. Nội dung này không có sẵn cho cư dân Úc, New Zealand, EU và Vương quốc Anh. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Các khoản phí khác có thể được áp dụng. 

Tại sao các nhà giao dịch tham gia Axi Select

 • MIỄN PHÍ tham gia 100% - không mất phí đăng ký hoặc phí thành viên liên tục
 • Giao dịch với vốn Axi và kiếm tới 90% lợi nhuận bạn tạo ra
 • Cải thiện giao dịch của bạn với các công cụ phân tích và “Điểm biên” được cá nhân hóa
 • Kết nối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong một phòng giao dịch trực tuyến độc quyền

Sáu giai đoạn để thành công

Axi Select đã được thiết kế để cung cấp lộ trình rõ ràng và có cấu trúc để các nhà giao dịch tuân theo. Các nhà giao dịch bắt đầu ở giai đoạn đầu tiên, được gọi là giai đoạn Hạt giống và tiến lên các giai đoạn cao hơn khi đạt được các tiêu chí đủ điều kiện. Mỗi giai đoạn cung cấp các lợi ích bổ sung, chẳng hạn như tăng số tiền tài trợ và tỷ lệ phần trăm chia sẻ lợi nhuận cao hơn.    
Để biết danh sách đầy đủ các phần thưởng và tiêu chí đủ điều kiện, vui lòng tham khảo Lộ trình tham gia Axi Select

Bắt đầu với bảng thuật ngữ về Axi Select

Định nghĩa từ khóa:

 • Khoản tài trợ tối đa: Số tiền tài trợ tối đa có thể được phân bổ trong mỗi giai đoạn
 • Mục tiêu lợi nhuận (Tài khoản phân bổ): Mức lợi nhuận tối thiểu bạn phải đạt được để đủ điều kiện tham gia giai đoạn tiếp theo
 • Khoản chia sẻ lợi nhuận của bạn: Phần trăm lợi nhuận bạn được hưởng, dựa trên tổng lợi nhuận kiếm được từ các giao dịch được thực hiện bằng quỹ của Axi
 • Vốn chủ sở hữu tối thiểu: Số vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thiết để bắt đầu giai đoạn. Nếu bạn rút tiền từ tài khoản của mình, bạn phải đảm bảo rằng bạn có số vốn chủ sở hữu tối thiểu này để tiếp tục tham gia chương trình
 • Điểm biên: Điểm Biên tối thiểu bạn phải đạt được để đủ điều kiện tham gia mỗi giai đoạn
 • Khoảng thời gian của giai đoạn (Số ngày tối thiểu): Số ngày tối thiểu bạn phải trải qua trong giai đoạn hiện tại trước khi có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo
 • Số giao dịch mỗi giai đoạn: Tổng số giao dịch tối thiểu mà bạn phải thực hiện trong giai đoạn hiện tại trước khi có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo
 • Hệ số nhân tài trợ tối đa: Hệ số nhân tối đa áp dụng đối với Tài khoản phân bổ của bạn cho giai đoạn hiện tại
 • Mức lỗ tối đa: Phần trăm lỗ tối đa mà bạn được phép để duy trì ở giai đoạn hiện tại. Nếu khoản lỗ của bạn vượt quá mức tối đa, tài khoản của bạn sẽ bị đặt trong Vùng cách ly (xem bên dưới). Lưu ý: Cách ly không áp dụng cho giai đoạn Hạt giống. Có thể bắt đầu lại giai đoạn hạt giống bất cứ lúc nào mà không bị phạt, miễn là bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Khoảng thời gian tối đa cho giai đoạn Hạt giống là 3 tháng.

Giao dịch với sự tự tin và thuyết phục

Axi Select nhằm mục tiêu cung cấp một môi trường giao dịch toàn diện, nơi bạn có thể dần dần xây dựng các kỹ năng và dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của mình. Mục tiêu là giúp bạn phát triển theo kỳ vọng với tư cách là một nhà giao dịch với tất cả các điều kiện, công cụ và nguồn lực phù hợp. Chúng tôi cung cấp những lợi thế sau:

 • Miễn phí tham gia 100% Không mất phí đăng ký và không có chi phí ẩn*
 • Nhận tới 1 triệu USD Kiếm 90% lợi nhuận trên $1 triệu USD tiền của chúng tôi
 • Đòn bẩy 1:100 Tận hưởng đòn bẩy cao hơn với tài khoản Axi Select
 • Tiến bộ với điểm Biên Cải thiện điểm Biên của bạn để mở khóa các giai đoạn mới
 • Tham khảo Trang tổng quan của chúng tôi Theo dõi hiệu suất của bạn và hiệu suất của các nhà giao dịch khác bằng bảng thành tích, số liệu thống kê và kỹ thuật phân tích nâng cao.
 • Phòng giao dịch độc quyền Tìm nhóm của bạn và trao đổi ý tưởng giao dịch với sự trợ giúp của phân tích trực tiếp và video hướng dẫn từ các chuyên gia.

* Các khoản phí giao dịch tiêu chuẩn áp dụng.

Chương trình Axi Select chỉ dành cho khách hàng của AxiTrader Limited. CFD có nguy cơ thua lỗ đầu tư cao. Trong các giao dịch của chúng tôi với bạn, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đối tác chính cho tất cả các vị trí của bạn. Nội dung này không có sẵn cho cư dân Úc, New Zealand, EU và Vương quốc Anh. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Các khoản phí khác có thể được áp dụng.

Axi Select - Giao dịch lợi thế của bạn

Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia Chương trình Axi Select?

Làm thế nào để tiến bộ qua các giai đoạn chọn Axi?

Giải thích các giai đoạn chọn Axi

Chương trình chọn Axi hoạt động như thế nào?

Câu hỏi thường gặp

Đọc ở đây